Avantatges de contractar auditors per a les empreses

Punts a favor de la contractació d'auditors per una auditoria externa de comptes: Anem a enumerar a continuació aquells punts que els auditors de comptes consideren més rellevants i que han de valorar els accionistes i gestors de les empreses davant el dilema de contractar o no a un auditor de comptes extern o intern: [...]

Por |2013-10-29T10:00:23+00:00octubre 29th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Avantatges de contractar auditors per a les empreses

Com es fa una Auditoria de Comptes?

FASES DE L'AUDITORIA DE COMPTES PER AUDITORS La pràctica de l'Auditoria es divideix en tres fases: 1. PLANIFICACIÓ 2. EXECUCIÓ 3. INFORME PLANIFICACIÓ En aquesta fase s'estableixen les relacions entre auditors i l'entitat, comporta el desenvolupament d'una estratègia global sobre la base de l'objectiu i abast de l'encàrrec i la forma en què s'espera que respongui [...]

Por |2013-10-28T13:39:09+00:00octubre 28th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Com es fa una Auditoria de Comptes?

Auditors: un mal necessari per a les empreses, un be obligatori per a la societat

Els auditors som els agents econòmics que major coneixement tenim en l'actualitat de l'estat de les empreses d'aquest país perquè auditem tots els sectors i tot tipus d'entitats: públiques i privades, grans i petites, nacionals i internacionals, sense ànim de lucre i amb grans beneficis, cotitzades en mercats borsaris i empreses petites familiars. Aquest coneixement [...]

Por |2013-10-25T10:00:27+00:00octubre 25th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Auditors: un mal necessari per a les empreses, un be obligatori per a la societat

Quins beneficis pot tenir la meva empresa si decidim realitzar una auditoria voluntària de la meva empresa?

Moltes més avantatges que inconvenients i les passem a enumerar: L’auditoria voluntària dota a les empreses d'un grau de transparència i credibilitat major respecte d'aquelles empreses que decideixen no realitzar l’auditoria voluntària dels seus comptes anuals o estats financers. Una auditoria de comptes voluntària és una avaluació interna realitzada per un auditor extern a l'entitat, [...]

Por |2013-10-22T10:00:43+00:00octubre 22nd, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Quins beneficis pot tenir la meva empresa si decidim realitzar una auditoria voluntària de la meva empresa?

Que és una revisió limitada d’auditoria?

Existeixen múltiples situacions o necessitats. A títol d'exemple citem: Revisió diagnòstic, per determinar la situació de l'empresa quant a les seves pràctiques comptables; Per avaluar la qualitat dels sistemes i oportunitats de millora; Per analitzar a fi d'introduir millores en tendències de vendes, costos i estructura econòmic financera. Revisió d'inversions realitzades en actius fixos per [...]

Por |2013-10-18T10:00:30+00:00octubre 18th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Que és una revisió limitada d’auditoria?

Que són les auditories concursals?

Abans de procedir a sol·licitar un concurs de creditors, és convenient que l'empresa auditi o revisi els seus comptes de cara a assegurar la idoneïtat de les mateixes i evitar que els administradors poguessin incórrer en responsabilitat per irregularitats comptables o que el concurs pogués ser declarat nul o culpós com a conseqüència d'informació incorrecta [...]

Por |2013-10-15T10:22:24+00:00octubre 15th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Que són les auditories concursals?

Que és una auditoria de comptes para compravenda o due diligence?

El propòsit en aquesta auditoria es centra en determinar i valorar el patrimoni real de l'empresa a ser adquirida per a una raonable determinació de la seva valoració i preu, així com identificar aquells punts vulnerables que afecten o poden afectar a la valoració de l'empresa i per tant al seu preu i que han [...]

Por |2013-10-11T10:00:07+00:00octubre 11th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Que és una auditoria de comptes para compravenda o due diligence?

Que és una auditoria de comptes anuals voluntària?

És aquella auditoria que no ve determinada per un imperatiu legal sinó per conveniència de la pròpia empresa, com a conseqüència d'una obligació contractual amb tercers. En l'auditoria voluntària, els objectius es defineixen d'acord al fi i propòsit que es persegueix, i els procediments s’adeqüen a dits objectius. En l'auditoria voluntària per tant, és normal, [...]

Por |2013-10-10T10:58:11+00:00octubre 10th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Que és una auditoria de comptes anuals voluntària?

Que és una Auditoria de comptes anuals obligatòria?

L'auditoria és obligatòria quan succeeixen algunes de les següents circumstàncies: Sobrepassar 2 de les següents magnituds durant dos exercicis consecutius: Actiu 2.850 .000 €. Xifra de negocis a 5.700.000 €. Plantilla 50 Empleats. Exigir l'auditoria soci(a) que representi(n) un 5% del capital social. Exigir l'auditoria a qualsevol soci de la societat anònima o de responsabilitat [...]

Por |2013-10-10T09:58:17+00:00octubre 10th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Que és una Auditoria de comptes anuals obligatòria?

Quin és l’objectiu d’una auditoria de Comptes?

L'objectiu d'una auditoria de comptes és emetre una opinió tècnica professional (favorable, desfavorable, denegada o amb excepcions) sobre si els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l'empresa. Els procediments d'auditoria no són els mateixos per a totes les empreses. Hi ha unes [...]

Por |2013-10-10T08:23:41+00:00octubre 10th, 2013|Sin categoría|Comentarios desactivados en Quin és l’objectiu d’una auditoria de Comptes?
Ir a Arriba