La presidenta de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Elvira Rodríguez, ha plantejat la possibilitat aquest matí, durant la seva NTERVENCIÓ en la conferència inaugural del XXI Congrés Nacional d’Auditoria, organitzat per l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya ( ICJCE), que «la competència en supervisió de les auditories de, almenys, les entitats d’interès públic (EIP) correspongui a la CNMV».

Així mateix, la presidenta de la CNMV ha estudiat una altra alternativa, de prosseguir l’actual model, que «es reforci l’intercanvi d’informació i la representació internacional entre la CNMV l’ICAC». De fet, Elvira Rodríguez ha manifestat que, a nivell europeu, l’Autoritat Europea de Mercats i Valors (ESMA), a la qual se li ha atorgat un paper rellevant en la supervisió d’auditoria, s’ha constituït un grup de treball en què els representants de 10 països europeus, fonamentalment supervisors de mercats, estan treballant en matèria de supervisió de l’activitat d’auditoria.

La presidenta de la CNMV ha repassat les diferents propostes europees de regulació en matèria auditora i ha assenyalat que «l’informe d’auditoria ha de millorar amb la fixació d’alertes sobre els estats financers», entre altres qüestions, i ha indicat que hi ha espais
en els quals «l’auditor ha de tenir més implicació, com que verifiqui el comportament socialment responsable de les companyies, que en certa manera té a veure amb l’informe integrat».

Elvira Rodríguez ha subratllat que «no és tasca fàcil recuperar la confiança dels inversors i ciutadans, però associacions d’auditors, reguladors i supervisors han identificat les línies crítiques» i, entre elles es troba «la millora de la informació i relació entre comitès
d’auditoria i auditor «.

Finalment, la presidenta de la CNMV ha afirmat que «aquelles empreses que consideren l’auditoria una trava burocràtica, han desaprofitat les opinions d’un tercer independent sobre les debilitats de les seves empreses».