L’objectiu d’una auditoria de comptes és emetre una opinió tècnica professional (favorable, desfavorable, denegada o amb excepcions) sobre si els comptes anuals expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’empresa.

Els procediments d’auditoria no són els mateixos per a totes les empreses. Hi ha unes normes tècniques a aplicar que marquen les línies mestres sobre com realitzar el treball. Es tracta d’un treball molt especialitzat que requereix d’una qualificació especial a més d’amplis coneixements comptables, econòmic financers i legals.
L’auditoria de comptes pot ser obligatòria o voluntària i en tots els casos han de ser realitzades per un auditor de comptes inscrit en el *ROAC, no podent ser realitzades per cap economista, assessor ni advocats.